Mendimi Sekondar Premium

Mendimi Sekondar Premium

Mendimi Sekondar Premium nga mjekë të spitaleve të njohura në botë, i cili ofrohet duke filluar nga €1,499.

Pas anëtarësimit tuaj, juve do ju caktohet Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore dhe për kompletimin e dokumentacionit mjekësor për marrjen e mendimit sekondar dhe trajtimin tuaj nga mjekë të institucioneve më të njohura shëndetësore!
Ky shërbim ofrohet vetëm për anëtarët e Klinikës Digjitale!