Mendimi nga Dermatologu Standard

Mendimi nga Dermatologu Standard

Ofron çmimin më të mirë për shërbimin. Pacientët mund të kërkojnë mendim nga dermatologu në Evropë dhe të pranojnë atë brenda 48 orëve (ditëve të punës).
Pas anëtarësimit tuaj, juve do ju caktohet Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore dhe për kompletimin e dokumentacionit mjekësor për marrjen e mendimit nga Dermatologu.
Ky shërbim ofrohet falas për anëtarët bazik të Klinikës Digjitale!