Klinika Tele-onkologjike

KLINIKA TELE-ONKOLOGJIKE

Klinika Tele-onkologjike përkufizohet si ofrimi i shërbimeve klinike onkologjike nga distanca për diagnostikimin, trajtimin dhe përcjelljen e gjendjes shëndetësore të pacientit duke përdorur teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Kujdesi cilësor i pacientëve me kancer shpesh është i pamjaftueshëm në vendet me të ardhura të ulëta dhe standard mesatar, por edhe për pacientët në zonat e largëta të vendeve të zhvilluara. Për të arritur trajtimin e duhur dhe potencialin e plotë shërbyes, digjitalizimi në këto fusha është më se i nevojshëm. Tele-onkologjia sot aplikohet me sukses në kirurgji, radiologji dhe patologji. Përvojat më të mira varen dhe përshtaten për çdo vend dhe mjedis.
Dr. Janssens Jaak Philibert

Dr. Janssens Jaak Philibert

Onkolog

Dr. Ilir Kurtishi

Dr. Ilir Kurtishi

Onkolog

Dr. Ekrem Hyseni

Dr. Ekrem Hyseni

Onkolog

Dr. Ernese Xhafa-Hamiti

Dr. Ernese Xhafa-Hamiti

Onkologe

sqAlbanian