Klinika Personale Digjitale

Klinika Personale Digjitale

Klinika Personale Digjitale për profesionistë shëndetësorë
Tani ju mund të regjistroni, shtoni dosjet, keni qasje dhe kujdeseni për pacientët tuaj në çdo kohë dhe nga çdo pajisje. Për më tepër ju mund të bartni raportin digjital dhe terapinë e ordinuar në kartelën elektronike të pacientit apo me pëlqimin e tij t’a dërgoni në barnatoren më të afërt partnere të Klinikës Digjitale.
Komunikoni me pacientët me chat, audio dhe video konsultim! Në privatësi, siguri  të plotë dhe në përputhje me rregulloret ndërkombëtare HIPPA dhe GDPR!