Farnes Institute

Partner i Besueshëm

Mishëron një Rrugë të Re, një Perspektivë të Re dhe një Vizion të Ri për zgjidhjen e krizës së kujdesit shëndetësor për individët, komunitetet dhe vendet duke sjellë:
Të Vërtetën të Bazuar në Dituri për të promovuar Harmoni, Jetëgjatësi dhe Cilësi të Jetesës. 
Instituti Farnes ka krijuar modelin e Performancës Optimale të Jetesës (OPL) të kujdesit të specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe produkteve përmes aplikimit të informacionit të udhëhequr nga dituria, i cili mbështetet në fakte dhe jo në mendime.
Farnes OPL siguron një rrugë për të optimizuar pavarësinë emocionale, mjedisore, mendore, fizike, sociale dhe shpirtërore, bazuar në parimet e ligjshme të jetesës, në përputhje me ligjet organike të natyrës dhe ligjet natyrore të njeriut.
Farnes Optimum Performance Living mund të zvogëlojë dhimbjen, të eliminojë vuajtjet e shmangshme, duke rivendosur funksionin fizik, duke optimizuar kualitetin e jetës dhe siguruar një zhvillim të njohurive që janë të detyrueshme për kohën, në natyrë dhe në qëllim.
Shërbimet në INSTITUTIN FARNES do ofrohen për pacientët e Klinikës Digjitale, vetëm pas caktimit të terminit dhe referimit nga Klinika Digjitale.

CAKTO TERMIN

arrow_downward