DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DAP)

DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DAP)

Ductus arteriosus persistens (DAP) është një gjendje në të cilën ductus arteriosus nuk mbyllet. Fjala “persistens” nënkupton “e hapur”.
Ductus arteriosus është një enë gjaku që lejon që gjaku të mos kalojë përmes mushkërive të foshnjës para lindjes. Menjëherë pasi foshnja lind dhe mushkëritë mbushen me ajër, ductus arteriosus nuk është më e nevojshme. Ajo shpesh mbyllet brenda dy ditëve pas lindjes. Nëse kjo enë nuk mbyllet, ajo quhet DAP.
DAP lejon një qarkullim jonormal të gjakut në mes të dy enëve të mëdha të gjakut që bartin gjak nga zemra në mushkëri dhe në pjesën tjetër të trupit.
DAP është më e zakonshme tek vajzat sesa djemtë. Gjendja është më e zakonshme në foshnjat e lindur parakohe dhe ato me sindromin neonatal të distresit të frymëmarrjes. Foshnjat me çrregullime gjenetike, të tilla si sindroma Down, ose foshnjat, nënat e të cilëve kishin rubeola gjatë shtatzënisë, janë në rrezik më të lartë për DAP.
DAP është e shpeshtë në foshnjat me probleme të zemrës kongjenitale, të tilla si sindroma hipoplastike e zemrës së majtë, transpozicioni i enëve të mëdha dhe stenoza pulmonare.
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right