Ballina

Në çdo kohë dhe për çdo sëmundje

Mijëra pacientë shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore të Klinikës Digjitale
        Mjeku Personal

Mjeku Personal

Mjeku Personal do të përkujdeset për shëndetin tuaj, ai do të kaloj më shumë kohë me ju, do kuptoj më mirë shqetësimin tuaj dhe do ta ketë më të lehtë të zbuloj sëmundjen dhe sugjeroj trajtimin adekuat.

       eKlinika

eKlinika

Të gjithë mjekët pa dallim, mund të posedojnë eKlinika, softuerin unik për mjekë dhe klinika, dhe softuerin shtesë për pritore virtuale dhe dhomën personale të mjekut për videokonsultime online.

  Mendimi Sekondar

Mendimi Sekondar

Është e vështirë dhe gati e pamundur për ju të udhëtoni në SHBA që të merrni mendim nga mjekët më të mirë atje. Klinika Digjitale, ju mundëson të merrni një mendim sekondar nga top institucionet në SHBA brenda 5-10 ditësh.

Evolucion i

vazhdueshëm

Digjital

Mjeku Personal

Konsultimi me mjekun në çdo kohë do ju ndihmojë të merrni barnat e duhura, të bëni analizat me kohë dhe keni trajtim të sigurtë për shëndetin tuaj.

autorenew
Transformimi i sistemit shëndetësor

Klinika Digjitale ka bërë transformimin e sistemit shëndetësor në të gjitha nivelet (primar, sekondar dhe terciar) duke krijuar një model të ri të sistemit shëndetësor – digjital dhe të integruar.

add_box
Klinikat e specializuara digjitale

Ofrojnë shërbime më të shpejta, më të afërta dhe më të lira për pacientët pavarësisht distancës me mjekun kudo në botë!

phonelink_lock
Pronësia dhe privatësia e të dhënave shëndetësore

Klinika Digjitale ofron Kartelën Elektronike Personale Mjekësore e cila është në pronësi dhe kontroll të plotë të pacientit.

Integrimi Global

Rrjeti i Ekspertëve Global

Klinika Digjitale ofron trajnimin digjital për mjekët dhe integrimin e tyre në rrjetin global të profesionistëve shëndetësorë.

Programi i Partnerëve të Besueshëm

Klinika Digjitale ju ofron institucioneve shëndetësore mundësinë e bashkëpunimit dhe ndërtimit të partneritetit të besueshëm.

Anadolu Medical Center

Anadolu Medical Center

ANADOLU MEDICAL CENTER – AMC është spital i avansuar i kujdesit akut, me specializime të shumta dhe me klinikë ambulantore në zemër të Stambollit. Është themeluar nga Fondacioni Anadolu në 2005 dhe ka dy karakteristika kryesore: statusin joprofit dhe lidhjen unike me spitalin globalisht të njohur Johns Hopkins Medicine në SHBA.

Health Center of Excellence

Health Center of Excellence

Platformë globale shëndetësore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qendër referente për Mendim Sekondar

Laboratori e-Lab

Laboratori e-Lab

Laboratori ELab është një qendër inovative me tendencë përmirësimi të shërbimit për pacientin, e cila ofron shërbime ekskluzive shëndetësore, duke plotësuar të gjitha pritjet dhe kërkesat e konsumatorëve në shëndetësi.

Klinika Digjitale zë vendin e parë në Evropë për inovacion

Në një garë tejet konkurruese, me pjesëmarrje të 64 kompanive nga 18 shtete të Bashkimit Evropian në mesin e tyre edhe përfaqësuesit nga Gjermania, Estonia, Irlanda, Zvicra, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Austria, Luksemburgu, Italia, Spanja etj, inovacioni i Klinikës Digjitale shpallet fitues dhe zë vendin e parë në Evropë.

Partneriteti dhe Projektet

Regional Cooperation Council

RCC ka përkrahur Klinikën Digjitale në shtrirjen e shërbimit digjital në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.

EBRD

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka përkrahur avansimin e shërbimeve shëndetësore në Klinikën Digjitale.

SIAHDPC

Klinika Digjitale është partnere e projektit SIAHDPC të mbështetur nga Erasmus+ në zhvillimin dhe edukimin për shërbimin digjital në Evropë.

Telehealth and Medicine Today

TMT dhe Klinika Digjitale promovojnë edukimin, bashkëpunimin dhe rrjetëzimin e profesionistëve shëndetësorë.

eHealth HUB

Klinika Digjitale dhe eHealth Hub Europe punojnë së bashku për zhvillimin e Shëndetit Digjital në Evropë.

American Chamber of Commerce

Klinika Digjitale është anëtare e Odës Ekonomike Amerikane – AmCham.

Revista Digjitale